» Terug naar vorige pagina

04-04-2012

Zuinige auto en de wijzigingen in BPM, MRB en bijtelling

Met betrekking tot de zuinige auto zal er de komende tijd het nodige wijzigen. De wijzigingen zien met name op de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), de MotorRijtuigenBelasting (MRB) en de bijtelling voor de auto van de zaak. De wijzigingen komen er met name op neer dat de stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s worden aangescherpt. De wetgever heeft hierbij aangegeven dat de belastinginkomsten hierdoor meer solide worden. Daarnaast wordt de prikkel voor autofabrikanten groter om ook in de toekomst steeds zuiniger auto’s op de Nederlandse markt aan te bieden.

 We lopen de wijzigingen in BPM, MRB en de bijtelling voor de auto van de zaak even langs.

BPM

De CO2-grenzen, zowel in de BPM als – zoals we hierna zullen zien – voor de bijtelling worden aangescherpt. Het huidige verschil voor diesel en benzine gaat verdwijnen. De komende jaren groeien deze grenzen naar elkaar toe, zodat er vanaf 2015 geen onderscheid meer is. Samenvattend:
•vanaf 2015 wordt er voor de BPM geen onderscheid meer gemaakt tussen een benzine - of dieselauto (met uitzondering dan van de dieseltoeslag);
•in 2015 geldt de vrijstelling van BPM voor auto’s die per gereden kilometer minder dan 83 gram CO2 uitstoten;
•de huidige dieseltoeslag vervalt en wordt vervangen door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag die begint bij een uitstoot van 70 gr/km.

MRB

In de MRB wordt het volgende gewijzigd:
•per 1 januari 2014 vervalt de MRB-vrijstelling voor zeer zuinige auto’s. Deze maatregel geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande personenauto’s. Vanaf 2014 zal de MRB derhalve alleen nog op gewicht zijn gebaseerd;
•personenauto’s die niet meer dan 50 gr CO2 per kilometer uitstoten, zijn tot en met 2015 vrijgesteld van MRB. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige vrijstellingsgrenzen (voor benzineauto’s met uitstoot tot 110 gr/km en voor dieselauto’s tot 95 gr/km).

Wijziging in de bijtelling

De wetgever wil met de aanscherping in de bijtelling bereiken dat mensen die hun auto van de zaak ook privé gebruiken, meer gaan kiezen voor een zuinige auto. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Met ingang van 1 juli 2012 worden deze CO2-grenzen voor het 14%- en het 20%-tarief aangescherpt (lees: naar beneden bijgesteld). Deze nieuwe regels gaan gelden voor auto’s die na 1 juli 2012 worden aangeschaft. De grenzen worden jaarlijks aangepast en de grenzen voor diesel en benzine zullen in een paar jaar naar elkaar toegroeien, zodat zij in 2015 gelijk zijn.

De nieuwe bijtellingspercentages zullen telkens voor 60 maanden gelden (opdat hiermee aangesloten wordt bij – wat genoemd wordt – de gebruikelijke leaseperiode). Na deze periode zal gekeken worden onder welk bijtellingspercentage de auto op basis van de dan geldende normen valt.

Het beeld ziet er dan als volgt uit:
•Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.
•Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden, vanaf 1 januari 2012 het 0%-tarief van toepassing tot 1 januari 2017.
•Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.
•Auto’s met 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen.
•Auto’s met 20% of 14% bijteling, die vanaf 1 juli 2012 op naam worden gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60-maandenperiode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.
 

» Terug naar vorige pagina

Lekor Administraties

Einsteinstraat 18
3281 NJ Numansdorp
Telefoon: 085-8771280
E-mail: info@lekor.nl